Zahtevana stran ne obstaja

Iskalni niz:

Št. najdenih dokumentov: 22 iskanje je trajalo (s): 0,5131

Učbeniški sklad

Učna gradiva za

Učenci si v učbeniškem skladu izposodijo brezplačne komplete učbenikov od 1. do 9. razreda, ki jih v šolskem letu uporabljajo pri posameznih predmetih. Izposoja učbenikov v šolskem učbeniškem skladu poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Delovni zvezki, učbeniki z elementi delovnega zvezka in drugo gradivo niso uvrščeni v šolski učbeniški sklad, zato jih morajo starši svojim otrokom priskrbeti sami.

V šolskem letu 2022/23 komplete od 1. do 3. razreda financ...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Naša šola je razvojna šola v projektu inovativna učna okloja podprta z IKT. V projektu sodeluje 18 razvojnih in 75 implementacijskih osnovnih in srednjih šol. Projekt traja od leta 2017-2022. 

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja ...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Izobraževanje za učitelje razvojnih šol

20.1.2018 je bilo na Zavodu Antona Martina Slomša v Mariboru srečanje učiteljev, ravnateljev in vodij projektov v projektu Inovativna učna okolja z IKT.

Program dela je bil naslednji:

9.00 - 9.15      Uvodni pozdrav, predstavitev ciljev usposabljanja
9.15 – 10.45   Plenarno predavanje: dr. Predrag Pale (Transformacija učitelja) 
Razporejanje v delavnice
11.00 – 12.30  Delavnice 1. krog: Kako uporabimo (in pripravimo)e-storitve za pouk 
12.30 – 13.30  Kosilo
13.30 – 15.00 ...

Več

Novice

Delovni zvezki in šolske potrebščine

Na spodnjih povezavah najdete sezname delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki jih bodo učenci uporabljali v šolskem letu 2022/2023 in podatke o učbeniškem skladu.

Delovni zvezki in potrebščine

Učbeniški sklad

 

Povezava do ponudnikov šolskih potrebščin in delovnih zvezkov:

https://www.hrusevec.si/Ucbeniski-sklad/Ponudniki-potrebscin/

 

Če imate kakšno vprašanje, pišite na knjiznica@hrusevec.si

 

Več

Knjižnično inf. znanja - KIZ

KIZ

Učni načrt za devetletno šolo vključuje tudi knjižnična informacijska znanja (KIZ), kjer učenci spoznajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo in raziskujejo, berejo, poslušajo, gledajo, uporabljajo računalniške in komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.

Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih info...

Več

Branje za zaposlene

Glavo imaš in srce

Gradivo obravnava občečloveške vrednote – spoštovanje, strpnost, ljubezen, pogum, prijateljstvo; krepi vrednote miru in nenasilja, razvija veščine sodelovanja in reševanja konfliktov. Mladega človeka senzibilizira za socialne krivice in nepravičnosti ter ga usmerja h kritičnemu razmišljanju in k aktivnemu pristopanju reševanja težav. V njem želi krepiti ljubezen do svojega naroda in domovine, hkrati pa mu odpira širše, globalne perspektive. Kaže mu, da je pomemben in neločljiv del človeške...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Izobraževanje za učitelje na šoli

Izobraževanje za vse učitelje naše šole v okviru Inovativna učna okolja z IKT je bilo 23.10 2017. 

Marija Vol Lipovšek je prippravila delavnico z mikroskopi in video kamero. Učitelji so interaktivno delai s slikami na iPadih. Marija Kodrin je predstavila spletno orodje Kahoot.

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Mladostniški možgani

1.2.2018 je na Šolskem centru Kranj bilo predavanje za učitelje v projektu Inovativna učna okolja z IKT.

Predaval je PROF. DR. ZVEZDAN PIRTOŠEK, predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

MLADOSTNIŠKI MOŽGANI

V nas so možgani:
-    plazilcev,
-    zgodnjih sesalcev in
-    primatov.
Razvoj možganov 
Možgani zgodnjega človeka so se razvili pred 50.000 leti, razvile so se torej zmožnosti uma, razuma in umetnosti. Zadnjih 10.000 let ...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Obisk Čeških ravnateljev

3.10.2019  smo na OŠ Hruševec Šentjur, 22 ravnateljem iz Češke, predstavljali delo v projektu Inovativna učna okoja z IKT in uporabo IKT pri vodenju in upravljanju naše šole.

 

Več

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Osnovna šola Hruševec-Šentjur

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Sprejet dne 01.03.2021 s strani zakonitega zastopnika upravljavca na podlagi 24., 25. in 32. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ura...

Več

Bralna značka

Bralna značka

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

 

CILJI BRALNE ZNAČKE:

- Bralec se za Bralno značko odloči prostovoljno in bere v svojem prostem času, po svojih željah in zanimanjih, da bo (p)ostal bralec (za) vse življenje.

- Bere različna leposlovna in poučna gradiva, tiskana in elektro...

Več

Varstvo osebnih podatkov

Informacije za posameznike

INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE

Sprejete dne 01.03.2021 s strani zakonitega zastopnika upravljavca na podlagi 13., 14. in 15. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami, v nadaljevanju...

Več

Branje za zaposlene

Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše

Knjiga Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše je namenjena vsem, ki se sprašujete, kakšno popotnico želimo dati otrokom, ki bodo pomemben del svojega življenja preživeli v času, ki si ga danes težko predstavljamo.

Vrtec in šola nista le prostor širjenja znanja, pač pa okolje, v katerem otroci niso le bolj ali manj uspešni učenci, pač pa otroci, ki se razvijajo v celovito osebnosti.

Prav zato je napočil čas, da pozornost od učnih dosežkov usmerimo k razvijanju drugih življ...

Več

Knjižničarski krožek

Knjižničarski krožek

Krožek obiskujejo učenci od petega do devetega razreda. Sestajamo se en dan v tednu, sicer pa so knjižničarji v knjižnici tudi takrat, ko imajo čas in v neformalnih oblikah dela pomagajo pri izposoji, redu v knjižnici, pomoči sošolcem…

Člani krožka urejajo vrnjeno gradivo, svetujejo pri izbiri knjig. Spoznavajo osnovna pravila postavitve gradiva in delovanja šolske knjižnice.
Spremljajo knjižne novosti, pomagajo urejati oglasno desko z njimi, nove knjige tehnično opremijo za izposojo...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Srečanje razvojne in implementacijskih šol

11.10.2018 je na naši šoli bilo srečanje ravnateljev in koordinatorjev projekta Inovativna učna opolja z IKT. Naša šola je mentorska šola implementacijskim šolam:

  • II. OŠ Rogaška Slatina,
  • OŠ Blanca,
  • OŠ Blaža Kocena Ponikva,
  • OŠ Franja Malgaja Šentjur,
  • Gomnazija Celje-Center.

Prisistvovali so ravnatelji in koordinatorji projekta. Namen sestanka je bila koordinacija aktivnosti v letu 2018/19.

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Vrednotenje aplikacij

Aplikacije, ki so na voljo na mobilnih napravah so zelo različne tako glede na namen, kot dodoano vrednost v učno vzgojnem procesu. Določene aplikacije zgolj zamenjajo neko napravo, kot na primer pisalni stroj, ali kalkulator. Med aplikacijami iščemo take, ki imajo večjo dodano vrednost. To so aplikacije, kjer brez tehnologije ne moremo izvesti procesa, kot smo si ga zamislili. (np. izdelava filma) 

Pedagoško kolo je pripomoček, ki nam pomaga ovrednotiti aplikacije.

Merila za izbir...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

BETT 2018

26. in 27. januarja 2018, so se nekateri učitelji in ravnatelji razvojnih šol v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, udeležili izobraževalnega sejma BETT v Londonu. Iz naše šole smo letos na sejmu bili: Boris Čujež, Tanja Firer, Robert Gajšek, Darja Šarman, Nastja Škrabl in Sergeja Vidmar Jelen.

BETT je eden izmed največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Naslov l...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

BETT 2019

BETT je eden izmed največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Naslov letošnjega sejma je bil Creating better future by transforming Education (S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost) . Na sejmu smo si ogledali  ne le nove trende in najnovejšo tehnologijo, pač pa so bila na voljo tudi številna predavanja in delavnice, kjer so strokovnjaki in učitelji iz vsega sveta predstavljali svoje ...

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Izobraževanje o 3D tiskalnikih

V ponedeljek, 28. 1. 2019, smo se učitelji naše šole v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT izobraževali o delu s 3D tiskalniki. Delavnico sta pripravila učitelja Šolskega centra Velenje Jože Horvat in Miran Papež.

Najprej sta nam predstavila teoretične posebnosti dela s 3D tiskalniki, v nadaljevanju smo si na računalnike namestili program za 3D tiskanje ter pripravili izdelek, ki smo ga želeli natisniti. Praktično smo preizkusili tudi delovanje 3D tiskalnika od priprav...

Več

Inovativna učna okolja - Podjetnost

Kmetijstvo Slovenije in čebele

Pri obravnavi kmetijstva Slovenije sem eno šolsko uro namenila spoznavanju o pomenu čebel za človeka in kmetijstvo. Učenci so najprej poslušali razlago o omenjeni temi, nato pa so si ogledali kratke posnetke na naslednjih spletnih naslovih:

  • https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo - Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane
  • https://www.youtube.com/watch?v=9gb7UljlQ04 - Čmrlji – mojstri opraševanja
  • https://www.youtube.com/watch?v=PqNPanV_Lvs - Če izgine čebela, izgine...

Več

Torek, 16. Avgust 2022
Ni jedilnika za izbrani dan
Ponedeljek 15. Avgust Ponedeljek
Marijino vnebovzetje
Torek 16. Avgust Torek
Sreda 17. Avgust Sreda
Četrtek 18. Avgust Četrtek
Petek 19. Avgust Petek
Sobota 20. Avgust Sobota
Nedelja 21. Avgust Nedelja

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur