Inovativna učna okolja podprta z IKT

Spomladanski dnevi inovativne pedagogike

V spomladanskem tednu inovativne pedagogike, kjer so učitelji predstavljali svoje primere dobre rabe, je sodeloval tudi učitelj športa, Klemen Gosar, ki je predstavil primer medpredmetnega povezovanja pri pouku športa.

Več

Dnevi inovativne pedagogike

V tednu od 12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 smo v projektu Inovativna pedagogika z IKT organizirali predavanja na daljavo. Iz naše šole je predavala Katja Gajšek z naslovom Avtentične naloge. Konferenco je vsak dan spremljalo med 400-500 udeležencev.

Več

Dan varne rabe interneta

V februarju vsako leto praznujemo Dan varne rabe interneta. Letošnje leto je bil ta dan v torek, 9. februarja 2021, glavna tematika današnjega dne pa je bila namenjena dobremu počutju ob rabi interneta. Na naši šoli so zato v tem dnevu potekale različne aktivnosti, s pomočjo katerih so pri učencih uzaveščali pomen varnosti na internetu. Učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so si ogledali spletno interaktivno predstavo v organizaciji Safe.si z improvizatorji IGLU Teatra, mlajši pa so preko pogovora in pripravljenih dejavnostih odkrivali pasti pri uporabi interneta. ...

Več

Inovativno v nemški restavraciji

Učenci 8. razreda so se pri izbirnem predmetu Nemščina s pomočjo iPadov preizkusili v igri vlog, kjer so odigrali situacijo v restavraciji. Med igro vlog so jih drugi učenci posneli. S pomočjo posnetkov so učenci videli, kako so nastopali v vogi natakarja oz. gosta, se samoocenili glede na ustvarjene kriterije ter podali povratno informacijo o svoji igri. Kako smo se imeli pri pouku, si lahko ogledate na spodnjem posnetku. Učiteljica: Urška Godler  

Več

Drugo srečanje razvojne in implementacijskih šol v šolskem letu 2019/20

V četrtek, 9. 1. 2020, smo se koordinatorji in ravnatelji posvetili pisanju primerov dobre rabe. Najprej je koordinatorica projekta, Manja Podgoršek Mesarec, predstavila obrazec za vpis in pojasnila sestavne dele obrazca, nato pa je učiteljica nemščine, Urška Godler, povedala še, kako se je samo lotila pisanja primera dobre rabe v preteklem šolskem letu. Implementacijske šole so tako dobile uvid v pisanje primerov dobre rabe, s čimer se bodo v tem šolskem letu v sklopu projekta srečale prvič.

Več

Šolsko srečanje na temo pisanja primerov dobre rabe

V torek, 26. 11. 2019, smo se učitelji, vključeni v projekt, ponovno seznanili s tem, kako pišemo primere dobre rabe ter na kaj moramo biti posebej pozorni.

Več

Srečanje razvojne in implementacijskih šol

V četrtek, 24. 10. 2019, je na OŠ Franja Malgaja Šentjur potekalo srečanje razvojne in naših implementacijskih šol (OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Blaža Kocena Ponikva, OŠ Blanca, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in Gimnazija Celje - Center) z namenom delitve izkušenj uporabe IKT v izobraževanju. Izvedli smo 19 delavnic, ki so bile razdeljene v štiri sklope glede na predmetna področja (družboslovje, naravoslovje, jezikoslovje, gibalno-umetniško), v katerih smo delili izkušnje o uporabi sodobnih učnih oblik in uporabe IKT orodij v razredu.  

Več

Predavanje Industrijska revolucija 4.0

V torek, 15.oktobra 2019 ob 16.30 uri je bilo izobraževanje za učiteljski zbor z naslovom INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA 4.0. Predaval je Simon Konečnik ravnatelj elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje in predavatelj Šole za ravnatelje. Simon Konečnik je uveljavljen predavatelj, ki je to temo že predaval po veliko šolah in na kongresih ravnateljev.  Kaj lahko rečemo o temi INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA 4.0 Pojme, kot so industriska revolucija 4.0, IoT, dark data in umetna inteligenca, je v zadnjem obdobju slišati vsepovsod in to v zelo različnih kontekstih. Sploh umetna inteligenca ...

Več

Obisk Čeških ravnateljev

3.10.2019  smo na OŠ Hruševec Šentjur, 22 ravnateljem iz Češke, predstavljali delo v projektu Inovativna učna okoja z IKT in uporabo IKT pri vodenju in upravljanju naše šole.  

Več

Prvo srečanje inovativnih učiteljev v novem šolskem letu

V četrtek, 5. septembra 2019, smo se inovativni učitelji srečali prvič v šolskem letu 2019/20 ter skupaj načrtovali izzive, ki nas čakajo na poti k vpeljavi sodobnih učnih oblik v pouk.

Več

Delavnica kolektiva za delo s 3D tiskalnikom

Peta delovna konferenca v okviru projekta IKT, ki je potekala v sredo, 27. 3., je bila zasnovana kot delavnica za kolektiv za delo s 3D tiskalnikom.

Več

Izobraževanje sošolcev

Učenci sedmih razredov so pripravili predavanje za petošolce na temo nevarnosti spletnega nasilja in varno rabo spletnih storitev.  

Več

BETT 2019

BETT je eden izmed največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Naslov letošnjega sejma je bil Creating better future by transforming Education (S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost) . Na sejmu smo si ogledali  ne le nove trende in najnovejšo tehnologijo, pač pa so bila na voljo tudi številna predavanja in delavnice, kjer so strokovnjaki in učitelji iz vsega sveta predstavljali svoje vizije in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se tako povezovale z vsebino ...

Več

Izobraževanje o 3D tiskalnikih

V ponedeljek, 28. 1. 2019, smo se učitelji naše šole v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT izobraževali o delu s 3D tiskalniki. Delavnico sta pripravila učitelja Šolskega centra Velenje Jože Horvat in Miran Papež. Najprej sta nam predstavila teoretične posebnosti dela s 3D tiskalniki, v nadaljevanju smo si na računalnike namestili program za 3D tiskanje ter pripravili izdelek, ki smo ga želeli natisniti. Praktično smo preizkusili tudi delovanje 3D tiskalnika od priprave plastične vrvice do ustrezne postavitve "mize", na katero bomo izdelek tiskali. Na koncu pa smo tudi ...

Več

Izobraževanje učiteljev razvojnih šol

19.1.2019 je bilo na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru izobraževanje za učitelje razvojnih šol. Dnevni red je bil naslednji: Zbiranje in uvodni pozdrav, predstavitv ciljev usposabljanja Plenarno predavanje: dr. Željko Ćurić: Spremembe družbe in posameznika delavnice 1. krog: Pedagoške odločitve v luči razvijanja digitalnih kompetenc delavnice 2. krog: Pedagoške odločitve v luči razvijanja digitalnih kompetenc Plenarno predavanje: Robert Gajšek: Zakaj, kaj, kako...?  

Več

Naravoslovno-matematična delovna konferenca

Na delovni konferenci, ki je potekala v sredo, 16. 1. 2019, sta učiteljici fizike in matematike, Marica Kamplet in Mateja Rezar Ulaga, predstavili aplikacije, ki jih uporabljata pri delu z učenci.

Več

Jezikoslovno obarvana delovna konferenca

V sredo, 12. 12. 2018, smo na šoli izvedli delovno konferenco, na kateri so učiteljice jezikoslovnih predmetov (tj. nemščine, angleščine in slovenščine) predstavile, kako v pouk vpletajo uporabo IKT. Načine uporabe IKT pri pouku so predstavile Urška Godler, Nataša Schell Bratina in Maja Anderluh Vrečko.

Več

Vrednotenje aplikacij

Aplikacije, ki so na voljo na mobilnih napravah so zelo različne tako glede na namen, kot dodoano vrednost v učno vzgojnem procesu. Določene aplikacije zgolj zamenjajo neko napravo, kot na primer pisalni stroj, ali kalkulator. Med aplikacijami iščemo take, ki imajo večjo dodano vrednost. To so aplikacije, kjer brez tehnologije ne moremo izvesti procesa, kot smo si ga zamislili. (np. izdelava filma)  Pedagoško kolo je pripomoček, ki nam pomaga ovrednotiti aplikacije. Merila za izbiranje aplikacij Pomnjenje: z aplikacijami te skupine učenci izboljšujejo zmožnost definiranja izrazov, ...

Več

Srečanje razvojne in implementacijskih šol

11.10.2018 je na naši šoli bilo srečanje ravnateljev in koordinatorjev projekta Inovativna učna opolja z IKT. Naša šola je mentorska šola implementacijskim šolam: II. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Blanca, OŠ Blaža Kocena Ponikva, OŠ Franja Malgaja Šentjur, Gomnazija Celje-Center. Prisistvovali so ravnatelji in koordinatorji projekta. Namen sestanka je bila koordinacija aktivnosti v letu 2018/19.

Več

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Naša šola je razvojna šola v projektu inovativna učna okloja podprta z IKT. V projektu sodeluje 18 razvojnih in 75 implementacijskih osnovnih in srednjih šol. Projekt traja od leta 2017-2022.  Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT. Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT ...

Več

Mladostniški možgani

prof. dr. Zvezdan Pirtošek

1.2.2018 je na Šolskem centru Kranj bilo predavanje za učitelje v projektu Inovativna učna okolja z IKT. Predaval je PROF. DR. ZVEZDAN PIRTOŠEK, predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. MLADOSTNIŠKI MOŽGANI V nas so možgani: -    plazilcev, -    zgodnjih sesalcev in -    primatov. Razvoj možganov  Možgani zgodnjega človeka so se razvili pred 50.000 leti, razvile so se torej zmožnosti uma, razuma in umetnosti. Zadnjih 10.000 let se možgani zelo hitro manjšajo. Možgani začnejo nastajati, ko življenje, bitje, želi oditi na pot, ko se želi odlepiti ...

Več

BETT 2018

26. in 27. januarja 2018, so se nekateri učitelji in ravnatelji razvojnih šol v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, udeležili izobraževalnega sejma BETT v Londonu. Iz naše šole smo letos na sejmu bili: Boris Čujež, Tanja Firer, Robert Gajšek, Darja Šarman, Nastja Škrabl in Sergeja Vidmar Jelen. BETT je eden izmed največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Naslov letošnjega sejma je bil Creating better future by transforming Education (S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo ...

Več

Izobraževanje za učitelje razvojnih šol

Inovativna učna okolja IKT

20.1.2018 je bilo na Zavodu Antona Martina Slomša v Mariboru srečanje učiteljev, ravnateljev in vodij projektov v projektu Inovativna učna okolja z IKT. Program dela je bil naslednji: 9.00 - 9.15      Uvodni pozdrav, predstavitev ciljev usposabljanja 9.15 – 10.45   Plenarno predavanje: dr. Predrag Pale (Transformacija učitelja)  Razporejanje v delavnice 11.00 – 12.30  Delavnice 1. krog: Kako uporabimo (in pripravimo)e-storitve za pouk  12.30 – 13.30  Kosilo 13.30 – 15.00  Delavnice 2. krog: Kako uporabimo (in pripravimo)e-storitve za pouk  Odmor in prihod v dvorano 15.15 – 16.00  Plenarno ...

Več

Izobraževanje za učitelje na šoli

Izobraževanje za vse učitelje naše šole v okviru Inovativna učna okolja z IKT je bilo 23.10 2017.  Marija Vol Lipovšek je prippravila delavnico z mikroskopi in video kamero. Učitelji so interaktivno delai s slikami na iPadih. Marija Kodrin je predstavila spletno orodje Kahoot.

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur