Inovativna učna okolja - Podjetnost

POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.            Naša šola je razvojna šola v projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. Projekt traja od 2017 do 2022. Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol. Namen projekta ...

Več

Krepitev kompetenc

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah - POGUM Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in traja od 3. 2. 2017 do 31.8.2022. Akronim projekta: POGUM (Podjetnost Gradnik zaUpanja Mladih) Sodelujoči v projektu: • ZRSS - vodenje projekta, • vzgojno-izobraževalni zavodi: 30 RVIZ (razvojne šole) in 90 IVIZ (implementacijske šole); • Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta; Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta; • Šola za ravnatelje; ...

Več

Finančna in ekonomska pismenost v 7. razredu

Sedmošolci so pri pouku matematike samostojno raziskovali reklame, oglaševanje popustov. Iz reklamnega materiala so izrezali izdelke, ki imajo popust. Računali so odstotek popusta, osnovno ceno izdelka brez popusta, ceno s popustom. Izdelali so plakate, knjigo popustov, pri tem so  ugotovili, da vse zapisano na reklamah ne drži. Tako so razvijali kompetenco finančne in ekonomske pismenosti. Učiteljica: Marica Kamplet

Več

Četrtošolci razvijali kompetenco podjetnosti pri kulturnem dnevu

Učenci 4. a  so dobili podrobna navodila za delo - pisno ter ustno (na videokonferenci) s pobudami za ustvarjanje, ob tem pa so vsi sprejeli naloge, ki peljejo k skupnemu cilju. V 1. delu so samostojno prebrali pesem Otona Župančiča, Ciciban in čebela. Pesem so obnovili, nato pa jo samostojno preoblikovali v strip. Ob delu so uresničevali lastne, kreativne pobude in razvijali individualno odgovornost. V 2. delu so razvijali skupinsko odgovornost, saj je bila vsakemu dodeljena pobuda oziroma vloga, da se nauči eno kitico pesmi deklamirati. Posnetke deklamirane kitice pesmi starši pošljejo ...

Več

Medpredmetni in podjetnostni prvošolci

Učenci 1. a in 1. b so se pri medpredmetno zasnovanih aktivnostih s poudarkom na ritmu, ponavljanjem oz. vzorci preizkusili pri LUM, kjer so razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Ustvarili so likovni izdelek, ki je predstavljal vrednost zanje in za druge ter tako krepili kompetenco ustvarjalnosti. Pri ŠPO so v sklopu izvajanja različnih gibalnih vaj vaje z različnim tempom izvajali v ponovitvah (od počasnega izvajanja k vedno hitrejšemu), s čimer so krepili kompetenco motiviranost in vztrajnost, saj so bili motivirani za izvedbo izziva. Pri SLJ so razvijali samozavedanje in samoučinkovitost, ...

Več

Drugošolci podjetnost razvijajo tudi na daljavo

Učenci so po navodilu, ki so ga dobili v učnem gradivu na daljavo izdelali zanimiv izdelek iz slanega testa. Pri tem so razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Učiteljici: Lidija Gajšek in Dragica Vračun Hercog

Več

Razvijanje kompetence ustvarjalnosti pri matematiki in likovni umetnosti v 1. b

V četrtek, 5. marca, smo v 1. b uro matematike izvedli s poudarkom na razvoju kompetence podjetnosti. Namreč iskali smo rešitve na odprte probleme, pri tem pa se urili v seštevanju in odštevanju do 10 s pomočjo računskih zgodbic. V četrtek, 12. marca, pa smo v 1. b izvedli uro likovne umetnosti, kjer smo prav tako razvijali ustvarjalnost in izdelovali izdelke za mamice. Utrinke z učne ure si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Učiteljice: Manja Podgoršek Mesarec,Tanja Firer in Jerica Mlaker  

Več

Motorično sposobne učenke in tudi čebelice

Pri pouku športa učenke šestega razreda nenehno bogatijo svoje znanje, razvijajo sposobnosti in lastnosti ter oblikujejo osebnost in odnos do vrstnikov.  Ob redni in kakovostni športni vadbi naj bi učenke postale gibalno izobražene, kar pomeni, da  so  ustrezno gibalno učinkovite glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja. Učenke pri vsaki uri športa razvijajo, izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti (skladnost/koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, natančnost, aerobna vzdržljivost). Za lažje pomnenje motoričnih sposobnosti ...

Več

Hospitacijski obisk implementacijskih šol in vodij projekta

V petek, 6. 12. 2019, smo za implementacijske šole v projektu POGUM pripravili hospitacijo, pri kateri so učenci petega razreda podjetno razvijali kompetenco ustvarjalnosti. Izdelovali so škatle in pekli medenjake, za katere so predhodno pri uhah matematike izračunali, koliko sestavin potrebujejo in ocenili, kolikšna bi bila lahko cena škatle medenjakov. Učenci so tako predhodno razvijali tudi finančno in ekonomsko pismenost, ki je del kompetence podjetnosti. 

Več

Šestošolci v iskanju čebel s pomočjo Cobissa

Učenci 6. b so s pomočjo portala Cobiss reševali delovni list. Iskali so knjige na temo čebel, primerjali zadetke, glede na različne načine iskanja. Enkrat so besedo čebela vpisali v okence naslov, drugič pa v okence ključne besede. Ugotavljali so, zakaj se pojavlja razlika v številu zadetkov. Ugotovili so, če iščejo po naslovu, se beseda čebela pojavi v naslovu, če pa iščejo po ključnih besedah, dobijo zadetke vseh knjig, v katerih se pojavi beseda čebela, ni pa nujno, da je v naslovu. Več zadetkov so dobili pri iskanju po ključnih besedah. Knjižničarka: Tanja Mihevc

Več

Izdelava ognjičevega mazila na Kalobju

Na vrtu staršev učenke, ki živi v bližini šole smo dobili cvetove ognjiča. V podaljšanem bivanju smo ločili cvetove ognjiča od sredice. Te smo dali v kozarec ter jih prelili z olivnim oljem. Cvetove smo pustili namočene na primerni temperaturi - 18 stopinj, da olje ne zažari, do meseca januarja. Olje smo s cedilom ločili od cvetov, nato pa ga  v primerni posodi na štedilniku počasi segrevali. Med segrevanjem smo mu dodajali čebelji vosek, ki ga je bilo treba ves čas mešati.  Pri segrevanju je bilo  treba paziti, da olje ne zavre. Pred tem smo pripravili posodice. Ko se je čebelji vosek stopil,  smo ...

Več

Izdelki iz voska

Učenci, ki so obiskovali izbirni predmet Poskusi v kemiji, so v sklopu predmeta izdelali tudi dvoje izdelkov iz voska: ognjičevo kremo in svečke. Kaj je nastalo, si lahko ogledate na spodnjih slikah. Učiteljica: Marija Kodrin

Več

Čebelje štafetne igre

Z učenci 6. a razreda smo v okviru projekta »Podjetnost« izvedli tekalne igre v obliki štafet. Sama ideja je bila, da učenci delujejo usklajeno in povezano, kot bi gledali dobro organizirano družino čebel v panju. Učenci so imeli znotraj štafete več postaj in nalog, kjer so morali medsebojno sodelovati in s tem krepiti povezanost in pripadnost skupini. Igra je temeljila na hitrosti in pravilnosti izvedbe. S tem so učenci razvijali prostorsko koordinacijo in hitre gibe telesa. Igra je bila tako gibalno kot tudi miselno kompleksna, hkrati pa zabavna, da so jo učenci z veseljem izvajali. Učitelj: ...

Več

Ogled čebelnjaka in ustvarjanje pesmi na temo »čebele«

V okviru kulturnega dne smo se osmošolci, v petek, 14. 6. 2019, odpravili proti Šentjurju, k čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur. Izkušena čebelarja, g. Mirko in g. Jaka, sta nam predstavila veliko zanimivosti o čebelah. Opisala sta nam življenje čebel delavk, matic in trotov, njihov življenjski cikel in seveda o pomenu čebel za človeka. Naš obisk je popestrila še ga. Mihaela, ki nas je uvodoma prijazno sprejela in pozdravila, nato  pa nas je presenetila in pogostila s slastnimi medenjaki in drugim pecivom iz medu ter osvežilno limonado z zelišči in seveda – z domačim medom. Pogumni učenci ...

Več

Čebelarski krožek obiskal društveni čebelnjak

V ponedeljek, 8. junija, so učenci čebelarskega krožka obiskali društveni čebelnjak ČD Šentjur. Spoznavali so čebelnjak, pregledovali panje in vadili označevanje matic na trotih.  Mentor: Anton Jug

Več

Dejavnosti pri pouku DKE in zgodovine

Učenci 8. in 9. razreda so s pomočjo različnih virov raziskovali, analizirali in spoznavali zgodovino čebelarstva vse do 21. stoletja. Brskali smo po strokovni literaturi in vrednotili ideje ter znanja na to temo. Osmošolki Nuša in Špela sta z uporabo IKT ustvarili računalniške projekcije, ki sta jih pri zgodovini in DKE predstavili sošolcem, ki so bili zelo navdušeni, saj so izvedeli veliko novega. Radovedno smo odkrivali in spoznavali prvega učitelja čebelarstva na cesarskem dvoru v 18. stoletju in začetnika modernega čebelarstva na svetu – Antona Janšo. 20. maj - svetovni dan čebel ...

Več

Šestošolci o sladkorju

V 6. b razredu smo del šolske ure namenili pogovoru o sladkorju v pijačah. Govorili smo o tem, kaj sladkor povzroča v našem telesu. Učenci so hitro ugotovili, da imaš preveč energije, če piješ sladke pijače. Razložili smo tudi, kaj se dogaja s sladkorjem v krvi in kako to vpliva na naše počutje. Ugotovili smo, da ljudje sladkor potrebujemo, saj nam da energijo. Bolje je, da uživamo čim več sestavljenih sladkorjev, ki s počasneje absorbirajo v kri, kot pa enostavni sladkorji. Žal teh v sladkih pijačah ne najdemo. Uro smo zaključili z mislijo, da je bolje, da se jim v največji meri izognemo. Učitelj: ...

Več

Čebelarski krožek

V šolskem letu 2018/19 je na naši šoli potekal čebelarski krožek, kjer so učenci usvajali in utrjevali znanja s področja čebelarstva. Pri krožku so se učenci srečali z naslednjimi vsebinami: čebelja družina, zgodovina čebelarstva, razvoj čebel, bivališče (AŽ in LR panji), rojenje čebel. V okviru praktičnega dela so učenci: sestavljali in zbijali LR ter AŽ okvirje, žičili okvirje, vstavljali satne osnove, risali na panjske končnice. Nekaj izsekov iz praktičnega dela si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Mentor: Anton Jug

Več

1. b na potovanju s čebelico Meli

Na robu gozda je v temnem panju živela čebelica Meli. Bila je še zelo majhna in še nikoli ni zapustila panja… Tako se začne zgodba, ki smo jo prebirali v 1. b razredu. Učenci so jo poslušali z odprtimi usti, saj so bili zelo radovedni, kaj se bo zgodilo z radovedno in pogumno Meli, ki si je dovolila zapustiti panj brez dovoljenja. Prvič je zagledala svet in vsa njegova čuda. Res je prekrasen! Na njeni poti je na pustolovsko čebelico prežalo kar nekaj nevarnosti, ki pa se jim je spretno izognila. Na koncu pa našla pravi raj za čebele – rože velikanke! Privoščila si je obilen zajtrk nato pa težko obložena ...

Več

Čebelarski slovar in čebelja zgodba

Pri nemščini so učenci ustvarili svoj slovar in zapisali čebeljo zgodbo. Kako jim je uspelo, si lahko pogledate v priponkah. Učiteljica: Urška Godler

Več

Čebelje obarvana angleščina

Učenci so pri pouku angleškega pouka prebirali strokovne članke o čebelah ter njihovi vlogi v našem življenju. Pri razumevanju besedišča so si pomagali s spletnimi slovarji in si tako pridobili znanje tudi iz tega področja. Izluščili so bistvo prebranega in ga prikazali s pomočjo miselnega vzorca. Učiteljica: Helena Esih

Več

Organski sistemi pri kranjski čebeli

Učenci so s pomočjo literature, ki so jo učenci dobili v papirni obliki, in s pomočjo spleta reševali naloge po skupinah. Naloga je bila ustvarjena v aplikaciji Xooltime, kamor je vsaka skupina rešeno nalogo vložila kot odgovor. Z aplikacijo Mindmap so ustvarili miselni vzorec in ga predstavili. Učiteljica: Marija Vok Lipovšek

Več

Prvošolci na obisku pri čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur

V petek, 10. 5. 2019, smo se učenci 1. razredov odpravili k čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur, kjer smo spoznali življenje in delo čebel ter pomagali pri peki in tudi okušanju slastnih medenjakov. Kako smo se imeli, si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Več

Filmček s prireditve ob materinskem dnevu

V torek, 26. 3. 2019, so učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pripravili prireditev za starše ob materinskem dnevu.  

Več

Konferenca POGUM

V organizaciji Zavoda RS za šolstvo in soorganizaciji Šole za ravnatelje je 7. in 8. marca 2019, v Kongresnem centru v Hotelu Thermana Park Laško,  potekala Konferenca POGUM (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah), namenjena 120-im osnovnim šolam vključenim v projekt POGUM. Namen konference je: – Prvo srečanje razvojnih in implementacijskih šol z namenom oblikovanja mrež, na vsebinski in operativni ravni. – Teoretske osmislitve pomena razvoja kompetence podjetnosti na ravni osnovne šole. – Osmišljanje ...

Več

Izdelava skupinske maske

Na pustni torek, 6. 3., smo tretješolci izdelovali skupinsko masko čebelice. Izdelali smo papirnate trakove s tipalkami in očmi ter črtaste slinčke iz flisa. Pri tem smo uporabili škarje lepilo in lepilno pištolo. Učenci so v delu zelo uživali, nekateri izmed njih so se v maski čebelice tudi nastavili fotografskemu objektivu. Učiteljici: Monika Malgaj in Nives Rajher

Več

2. a in 2. b vse ve in vse zna

2. a in 2. b vse ve in vse zna. Kaj čebela je, kaj nam da? To res enostavno je, to že vsak ve. Pa smo sklenili, da bomo naše starše razveselili. Za novo leto darilne vrečke gubali smo. En, dva, tri gotovi smo bili. Da vse bo res lepo in sladko, še medenjake spekli smo. Po šoli je dišalo, v ustih se topilo, v očkah naših pa sijalo od sreče je. Sedem let smo stari, kaj podjetnost je, to izkusili smo in vsem  dokazali da: načrtovanje sodelovanje spretnost domiselnost inovativnost za nas neznanke niso. Učiteljici: Lidija Gajšek in Dragica Vračun Hercog

Več

Iz dnevnika kranjske čebele

Učenci 1. a razreda so sodelovali pri delavnici “Muzejski kovček na obisku”, ki je potekala v izvedbi Čebelarskega muzeja Radovljica. Na zanimiv in poučen način so se seznanili s čebelarstvom. Spoznali so čebele, čebelarsko orodje in medene izdelke. V sklopu pouka so se seznanili še z zgodovino panjskih končnic in pestrostjo motivov ter zakaj se panjske končnice barvajo in krasijo. Izdelali so različne čebelnjake, jih polepili s panjskimi končnicami in okrasili s čebelicami.  V avli šole so pripravili razstavo svojih izdelkov. Učiteljica: Sergeja Vidmar Jelen  

Več

Medpredmetno povezovanje slovenščine in glasbene umetnosti

V mesecu februarju in marcu smo pri pouku slovenščine in glasbene umetnosti izvedli naslednje aktivnosti: 1. V 6.a in 6.b so pri urah slovenščine ustvarjali poezijo na temo čebel. Nastalo je več pesmic, učiteljica Marija Arbajter je izbrala naslednjo: ČEBELICE   ČEBELICE MORAJO ZGODAJ NA CVET, DA PRIDELAJO TA SLADKI  MED. LJUDJE JIM TA MED VZAMEMO IN V SHRAMBE SHRANIMO. V ČEBELNJAKU JE MATICA IN TROTI. TOLIKO JIH JE,DA SE TI VSE PO GLAVI MOTI. TROT MATICO OPRAŠI, DA PRAH VSE NAOKOLI LETI. TAKO MALO MINI NAPAKO, MATICA IMA TO OZNAKO. DELAVK JE VELIKO VEČ, DA KO ŠTEJEŠ, MISLIŠ, DA JIH JE PREVEČ. ČEBELARJI ...

Več

Čebelica Ela

ČEBELICA ELA Čebelica Ela zjutraj se zbudi, telovadi s svojimi sestricami, da kondicijo za dolgi let dobi in na Kalobje poleti. Čebelica po imenu Ela, mala krila je razpela, v zrak je poletela in s svojimi krilci zapela. S travnika se zasliši, droben glasek male miši, pridi k meni dol, ti pokažem pot do cvetočih polj. Čebelica na tla se spusti in želo zapiči mali miši. Ta v luknjo zbeži, čebelica Ela pa na malo marjetko odleti. Tam se tako dolgo sladka, da trebušček poln ima, V panj odleti, leže in zaspi. Neja, Neža 5.c     POŠ Kalobje Učiteljica: Marija Kukovič

Več

Ustvarjalnost in kreativnost pri pouku in v OPB

Na spodnjih slikah si lahko ogledate, kako učenci ustvarjajo pri pouku in v OPB. Učiteljica: Polona Ratajc Čujež

Več

Škatlice z medenjaki v 4. a

Učenci 4. a razreda so v februarju izdelovali škatlice za medene izdelke ter jih poslikali. Preizkusili so se tudi v peki medenjakov. Medenjake so zavili v škatlice. Delo je potekalo po naslednjih stopnjah: - izdelava škatlice po pripravljenem načrtu, - poslikava posameznih ploskev (flomastri, barvice), - sestavljanje škatlice z lepljenjem, - priprava mase za medenjake, - oblikovanje in peka medenjakov, - namestitev medenjakov v škatlico, - estetski videz polne škatlice (pentlja iz rafije). Izdelki so bili oblikovani skladno z naslednjimi kriteriji: - zbiranje idej, - utemeljevanje ...

Več

Čebelice v 4. b

V 4.b razredu smo v petek, 1. 3. 2019, pri likovni umetnosti izdelovali čebelice iz odpadnega materiala. Učenci so ustvarjali v treh skupinah.  V 1. skupini so izdelovali čebelice iz pločevink, zamaškov, plastenk in vrvice. Pločevinko so najprej pobarvali z rumeno barvo nato pa so nanjo nalepili oči (plastični zamaški), krila (plastenka), noge (vrvica in zamaški) ter čebelico prilepili na leseno paličico. V 2. skupini so oblikovali panj in nanj pritrdili čebelice. panj so izdelali iz odpadne embalaže, ki so jo prepletli z vrvico. Čebelice so izdelali iz  plastične embalaže od kinder jajčk, ...

Več

Primeri simetrije in vzorcev v naravi

V januarju 2019 smo pri matematiki nadgradili vsebine o vzorcih in transformacijah (zrcaljenje, vzporedni premik, rotacija) z uporabo iPadov. Učenci 7. razreda so na spletu raziskovali, kje se v naravi pojavi simetrija. Na fotografijah, ki so jih našli, so ugotavljali ali gre za osno ali središčno somernost. Določali so os simetrije oziroma središče simetrije. Našli so simetrijo in vzorce pri določenih živalih in rastlinah. Na priloženih fotografijah je nekaj primerov živali in rastlin, ki so jih učenci poiskali, opazovali in ugotavljali za katero simetrijo gre. Učiteljica: Mateja ...

Več

Podjetnost pri tehniki

Učenci 6. b razreda so v okviru projekta Podjetnost izdelovali 3D čebelice. Učenci so pri prejšnji uri TIT dobili navodila in nekaj zamisli za izdelavo čebelic (poiskati idejo na spletu, v šolo prinesti material za izdelek). Danes so pri pouku po svojih zamislih, načrtih pokazali svojo kreativnost in izdelali čebelice za katere so uporabili različne materiale (papir, karton, alu folija, koščki lesa..). Pri izdelavi so uporabljali različne obdelovalne postopke. Pri izdelovanju so se zelo zabavali in nastalo je nekaj zanimivih čebelic. Učitelj: Uroš Cingl

Več

Biologija v 9. razredu

Učenci se seznanjajo z avtohtonimi živalskimi vrstami v domačem okolju: KRANJSKA SIVKA Razvijanje veščin: 1. Etično in trajnostno mišljenje. 2. Samozavedanje in samozadostnost.     Mobiliziranje virov. 3. Sodelovanje.     Izkustveno učenje. Dejavnosti: Avtohtonost in ogroženost kranjske čebele pri nas. Na osnovi izbranh člankov, skupine izdelajo miselni vzorec in predstavijo sošolcem. Aktivnost je bila uspešno izvedena z oddelkoma 9. a in 9. b razreda. Učiteljica: Marija Vok Lipovšek

Več

Delavnica peke piškotov v 6. razredu

V decembru smo s šestošolci pri pouku gospodinjstva naredili delavnico peke piškotov z medom. Izbrali smo priljubljene ingverjeve piškote. Možice smo oblikovali z modelom, pri okrasitvi pa pustili domišljiji prosto pot. Poskrbeli smo tudi za alergike, ki so si pripravili bananin napitek z medom. Učiteljica: Darja Šarman

Več

Oblikovanje etiket za medene izdelke

Z učenci 5. b smo po uvodnem delu ponovitve znanja o čebelah, pogledali nekaj fotografij ustekleničenega medu. Povedali so katerega izmed teh bi kupili in zakaj. Ugotovili smo, da jih je prej kot vsebina medu prepričala lepa etiketa na medu. Dobili so zadolžitev, da se prelevijo v vlogo čebelarja, ki bi želel prodreti s svojimi izdelki na trg in bi si skušal oblikovati čim bolj izvirno, unikatno etiketo za svoj med. Na koncu smo analizirali izdelke in izbrali najbolj privlačno etiketo. Zmagovalni par je dobil medeni palčki za čaj. Nekaj primerov etiket si lahko ogledate na fotografijah. Učiteljica: ...

Več

Kranjska čebela v 3. b

Pri uri slovenščine v 3. b so se učenci urili v branju neumetnostnega besedila z naslovom Kranjska čebela. Učenci so poiskali bistvene podatke, povzeli temo ter tako vzpostavili razmerje med njihovim predznanjem in novimi informacijami. Naučili so se veliko novega o naši čebeli in bili ustvarjalni pri skupinskem ustvarjanju plakatov. Tako so usvojili postopek pisanja opisa živali. Učiteljica: Rosanda Dovnik

Več

Četrtošolci in finančna pismenost

V četrtek, 29. 11. 2018, so imeli učenci 4. a pri uri matematike zahtevno nalogo; na eni strani so seštevali in odštevali denarne vrednosti na primerih, povezanih s čebelami in čebelarstvom, po drugi strani pa so razvijali veščine finančne in ekonomske pismenosti ter bili vključeni v elemente izkustvenega učenja. Obe omenjeni veščini sta namreč veščini kompetence podjetnosti, ki jo želimo pri učencih razviti v sklopu projekta Podjetnost. Učno uro sta opazovala tudi ravnatelj, Robert Gajšek, in vodja področja v projektu, mag. Barbara Lesničar. Učiteljici: Jana Cimerman in Manja Podgoršek ...

Več

Od panja do piškotov

V četrtek, 29. 11. 2018, so učenci 5. a uro likovne umetnosti preživeli malce drugače kot navadno. Polovica razreda se je najprej preizkusila v peki medenih piškotov, druga polovica pa je panjskim končnicam uredila prostor na panju. Po koncu prve ure so učenci zamenjali aktivnosti, da so bili vsi udeleženi pri obeh delih. Pri uri pa je bila v okviru projekta Podjetnost prisotna tudi mag. Barbara Lesničar z Zavoda RS za šolstvo. Učiteljici: Hermina Šeško in Polona Ratajc Čujež

Več

Šolski radio

V petek, 16. 11. 2018, je ob tradicionalnem slovenskem zajtrku potekala oddaja šolskega radia na temo Čebele. V vlogi radijskih voditeljev so nastopali devetošolci Gašper Urleb, Eva Horvat, Taja Zajko in Laura Destovnik, glasbo pa sta predvajala Nejc Zajko in Aljaž Rataj. Oddaja je govorila o vrstah čebel v čebelji družini, njihovih lastnostih ter nalogah, o izjemnem pomenu čebelarstva – čebele z opraševanjem omogočajo obstoj različnih živalskih in rastlinskih vrst ter s tem tudi obstoj človeka – ter o medu. Sledile so zanimivosti iz sveta čebel. V oddaji je bilo obilo dobre tematsko obarvane ...

Več

Čebelarska literatura v 6. b

V oktobru 2018 so učenci 6. b-razreda v knjižnici poiskali literaturo na teme čebelarstvo, čebele, čebelnjak, čebelar ... Prebirali so strokovno literaturo, prispevke revij, zloženke, pravljice in slikanice. Ko so učenci našli kakšno zanimivost, so jo delili s sošolci. Delo so nadaljevali v parih ali manjših skupinah. Proti koncu ure so se vsi učenci zbrali na in okoli udobne sedežne v knjižnici in prisluhnili zgodbi sošolca. Z zanimanjem so poslušali in se močno nasmejali pri poglavjih delitvi vlog, parjenja in razmnoževanja. Doma so literarno in likovno ustvarjali. Izdelke so prinesli ...

Več

Čebelarski muzej Radovljica

V soboto, 6.10.2018 je kolektiv naše šole obiskal čebelarski muzej v Radovljici.

Več

Prvošolci in čebele

Prvošolci so odgovarjali na vprašanja o tem, kdo so člani čebelje družine, kaj delajo čebele in še marsikaj drugega. Kakšni so bili njihovi odgovori, si poglejte v spodnjem posnetku. Učiteljici: Sergeja Vidmar Jelen in Nina Pišek

Več

Muzejski kovček na obisku

V četrtek, 4. 10., in petek, 5. 10, so učenci razredne stopnje sodelovali pri delavnici Muzejski kovček na obisku v izvedbi Čebelarskega muzeja Radovljica. Kustosinji pedagoginji Jerneja in Sonja sta za učence pripravili vsebine o muzejih oz. čebelarstvu in čebelah. Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja so sodelovali pri enourni delavnici spoznavanja čebelarskih pripomočkov, izdelkov, članov čebelje družine; učenci 4. in 5. razreda pa so se poleg omenjenega preizkusili tudi v vlogi kustosov, saj so pripravili razstavo. Utrinke z delavnice si lahko pogledate v spodnjem ...

Več

Delavnica za učitelje naše šole

Podjetnost

V okviru projekta Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah so 5. 12. 2017 učitelji naše šole, Manja Podgoršek, Sergeja Vidmar Jelen in Tanja Firer, pripravili delavnico za kolege. Na delavnici je bila na kratko predstavljena struktura projekta, nameni in cilji, v nadaljevanju pa smo se spoznali s kompetenčnim podjetnostim okvirjem, področji in veščinami. Pri vsaki veščini (npr. samoiniciativnost) smo iskali asociacije, tvorili definicije in oblikovali aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v okviru pouka. ...

Več

Učenci 2. in 3. razreda obiskali čebelnjak

V petek, 19. 4. 2019, smo se učenci 2. in 3. razredov odpravili k čebelnjaku Čebelarskega društva Šentjur, kjer smo spoznali življenje in delo čebel, pomagali pri peki medenjakov in sejanju medovitih rastlin. Kako smo se imeli, si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. Učiteljice 2. in 3. razreda

Več
Ponedeljek 1. Junij Ponedeljek
Sreda 3. Junij Sreda
Četrtek 4. Junij Četrtek
Petek 5. Junij Petek
Sobota 6. Junij Sobota
Nedelja 7. Junij Nedelja

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Osnovna šola Hruševec Šentjur